REGULAMIN PARKU LINOWEGO

⦁ Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za
  pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
⦁ Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
⦁ Korzystanie z Parku linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym
  zapoznaniu się z regulaminem Parku, przejściu szkolenia
  z zasad bezpieczeństwa obowiązującego w Parku Linowym.
⦁ Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje
  całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
⦁ Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie,
  otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego.
⦁ Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu
  zgody instruktora Parku.
⦁ Zakaz wspinania się po siatkach i przeszkodach na trasie siatkowej.
⦁ Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku
  wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać
  z Parku Linowego.
⦁ Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
⦁ Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym:
⦁ Osoby chcące korzystać z parku Linowego muszą otrzymać od
  instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości
  (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
⦁ Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
⦁ Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany
  przy nim.
⦁ Biżuteria, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno
  się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one
  zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów.
⦁ Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem aby nie wkręciły się
  w bloczki i inne elementy Parku.
⦁ Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
⦁ Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek karabinka został
  poprawnie zamknięty.
⦁ Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo,
  najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
⦁ Nie dopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
⦁ Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym!
⦁ Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego
  oznaczenia występuje też inny kolor oznacza to, że należy tam
  wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw
  wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero
  potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak aby na linie
  zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy.
  Kolejność jest oznaczona kolorami.
⦁ Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka.
⦁ Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
⦁ Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja “siedząca”!
⦁ Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć
  w kolanach tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac.
  W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli aby
  nie odjechać z podestu.
⦁ Nie wolno łapać się liny za bloczkiem aby powracający bloczek nie
  najechał nam na rękę.
⦁ Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk
  w kierunku materaca!
⦁ Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem,
  należy zaczekać aż się zatrzymamy a następnie chwytając liny nośnej
  dociągnąć do podestu ustawiając się głowa w kierunku jazdy.
⦁ Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność
  przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy jeden karabinek
  i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek
  i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący
  jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.