BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo najważniejsze!!!

Park Linowy Leśna Frajda został zbudowany w oparciu o normę PN-EN 15567-1 i 2 PL. Poruszając się po parku klienci stosują w nim zasady poruszania się na wysokości zaczerpnięte z alpinizmu. Wszystkie zasady bezpieczeństwa oparte są o najnowsze trendy z tej dziedziny.

System asekuracji jest zgodny z zasadami bezpieczeństwa i kanonami alpinizmu.
W trosce o ochronę środowiska, w parkach budowanych na drzewach montaż poszczególnych elementów jest wykonany tak, aby nie uszkodzić drzewa. Podesty montowane są metodą na ścisk, a liny stalowe osadzane na specjalnie przygotowanych podkładkach, które nie dopuszczają do wcinania się liny w pień i pozwalają na swobodny przepływ soków pod korą.